Kortverblijf

Omschrijving

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan. De bewoner verblijft dag en nacht in het woonzorgcentrum.

Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

De redenen voor een verblijf kunnen erg verschillend zijn, en zowel van psychosociale als van fysieke aard zijn.

  • Voor rust of herstel na een ziekenhuisopname of op advies van de huisarts;
  • Na opname in een ziekenhuis of bij herstel van een partner of mantelzorger;
  • Bij woningnood: bv. panne aan de centrale verwarming of een waterlek;
  • Het op krachten komen, de eenzaamheid doorbreken, een verlies verwerken;
  • Tijdens vakantie van familie, bejaardenhulp,…

Capaciteit

Alegria beschikt over 5 woongelegenheden voor kortverblijf.

De zorg- en dienstverlening in het kader van een opname in kortverblijf is identiek aan deze voor permanent verblijf in het woonzorgcentrum.

Voorwaarden

Een opname is mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Elke persoon kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.