Verzorgingsaanbod

Algemene verzorging

Wij hechten veel belang aan het behoud van uw autonomie, levenszin en vrijheid. In Alegria kunt u zich naar believen en in alle vrijheid en veiligheid bewegen in een open en aangename ruimte en zijn uw familie en vrienden van harte welkom.

Ons verplegend en verzorgend personeel staat u bij voor alle hulp die u nodig heeft op het vlak van verpleging, verzorging, persoonlijke hygiëne, incontinentie, assistentie bij de maaltijden en zo meer.

Een multidisciplinair team maakt in overleg met de bewoner een persoonlijk zorgplan op. Zo blijft u kapitein op uw eigen zeilschip, maar kan u zich toch veilig en geborgen voelen.

Zorg op maat

Elke verdieping beschikt over een moderne zorginfrastructuur en onze deskundige ploeg van verpleeg- en zorgkundigen, kinesisten en ergotherapeuten omringt u met de allerbeste zorgen. Afhankelijk van uw noden, stimuleren we u tot zelfzorg zodat u langer uw autonomie en potentieel kan behouden, of verstrekken we totaalzorg.

Palliatieve zorgen

De geborgenheid die bij ons heerst en de vertrouwde omgeving van de eigen kamer waar de bewoner en zijn familie omringd zijn door dierbare herinneringen, laat toe om deze laatste fase samen in de grootst mogelijke sereniteit te dragen. Onze taak bestaat erin de bewoner te omringen met specifieke zorgen die gericht zijn op een maximaal comfort en een minimum aan pijn. We stellen ook een speciale ruimte ter beschikking voor de familie.

Voor bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben streven wij naar een optimale begeleiding en betrekken we de familie nauw bij het proces rond het levenseinde. Via efficiënte pijn- en symptoombestrijding kan de bewoner de laatste dagen in de best mogelijke omstandigheden doorbrengen. Veel aandacht gaat ook naar het rouwproces van de familie.

Palliatieve totaalzorg ligt op het raakvlak van de medische, paramedische, psychische, sociale en spirituele zorgverlening. Omdat op al deze terreinen deskundigheid vereist is, is een sterk doorgedreven teamwerk nodig. Het team palliatieve zorgen waakt samen met het verzorgend personeel permanent over de kwaliteit van de geleverde zorgen. Zij zien er ook op toe om familie en naasten van de bewoner zoveel mogelijk te informeren en ze nemen de tijd om op al uw vragen te antwoorden.